Regulament “Împarte delicii celor dragi” – Băcănia cu delicii

Regulament “Împarte delicii celor dragi”

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei promotionale “Împarte delicii celor dragi” (denumita in continuare “Campania” este S.C. PREFERA FOODS S.A, (denumit in continuare “Organizatorul”) cu sediul in Oiejdea, DN 1 KM. 392+600, Com. Galda de Jos, Alba, inregistrata la Registrul Comerțului cu nr J01/245/2006, cod fiscal RO 18484221.

2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul https://www.bacaniacudelicii.ro.

2.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul https://www.bacaniacudelicii.rocu cel putin 24 ore inainte ca acestea sa intre in vigoare.

3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1 Campania este organizata si se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pe teritoriul Romaniei, exclusiv in mediul online, pe website-ul https://www.bacaniacudelicii.ro.

3.2 Campania se desfasoara incepand cu data de 06.05.2020, ora 08:00 si se desfasoara pana la epuizarea stocurilor de Cutii cu Delicii Cadou.

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 In Campanie pot participa persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii campaniei si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

4.2 Participarea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1 Conditii si reguli privind participarea in Campanie

5.1.1 Pentru participarea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;

b) Participantul trebuie sa achizitioneze produse de pe site-ul bacaniacudelicii.roin valoare de minimum 40,00 Ron, TVA inclus.

c) Participantul trebuie sa completeze toate campurile obligatorii, marcate cu (*) privind detaliile de facturare si livrare a comenzii;

d) Participantul va folosi pentru inscriere o adresa de e-mail valida, personala;

e) Participantul trebuie sa achite contravaloarea comenzii urmand pasii din sectiunea ”Finalizează comanda” de pe site-ul https://www.bacaniacudelicii.ro;

 • Pentru comenzile cu valori sub 150 RON, contravaloarea livrarii se achita de catre participant si este 25 RON.
 • Pentru comenzi cu valoare egala sau care depasesc 150 RON, livrarea este gratuita.

Daca valoarea cosului de cumparaturi atinge suma minima de 40 RON, TVA inclus, automat se va afisa urmatorul mesaj:

“Fii pe faza! Urmeaza sa te anuntam daca te-ai calificat pentru Cutia cu Delicii Cadou”.

Dupa finalizarea comenzii, vei primi mesajul “Felicitari! Te-ai calificat si primesti Cutia cu Delicii Cadou, pe care o poti trimite gratuit celor dragi.”

f) Participantul trebuie sa nominalizeze un castigator al Cutiei cu Delicii cadou si sa completeze toate campurile obligatorii, marcate cu (*) privind detaliile de livrare ale beneficiarului Cutiei cu Delicii cadou;

 • Cutia cu Delicii cadou beneficiaza de transport gratuit asigurat de Prefera Foods

g) Un Participant unic poate efectua un numar nelimitat de comenzi pe site-ul https://www.bacaniacudelicii.ro, dar se poate inscrie in Campanie de maxim 3 ori (poate indica maxim 3 adrese diferite pentru livrarea Cutiilor cu Delicii cadou);

h) Un Participant unic este definit de aceleasi date de contact (nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail).

i) O comanda minima de 40 lei inseamna o singura adresa la care Organizatorul trimite o Cutie cu Delicii cadou.

j) Multiplul valorii de 40 lei pe o comanda nu inseamna multiplu de Cutii cu Delicii cadou.

k) Inscrierea este valida daca este efectuata exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;

l) Persoana desemnata de catre Participant, pentru livrarea Cutiei cu Delicii Cadou, trebuie sa aiba adresa pe teritoariul Romaniei.

m) Organizatorul trimite Cutia cu Delicii Cadou doar daca se completeaza campurile din formularul de comanda destinate acesteia.

5.1.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza o participare in Campanie pe motiv de neconcordanta cu tema Campaniei sau incercarea de fraudare a Campaniei.

Prin participarea in campanie, toti participantii confirma ca au luat la cunostinta Politica de confidentialitate/GDPR privind prelucrarea datelor personale, document disponbil pe site-ul  https://www.bacaniacudelicii.ro.

6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1 In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele cadouri/premii:

Descriere Cantitate Valoare unitara Ron, TVA inclus Valoare totala Ron, TVA inclus
Cutie cu Delicii 1.000 68,18 68.180

 

O Cutie cu Delicii contine:

Produs Cantitate Pret cu tva
C&D PATE FICAT PORC INTEGRAL 45% 115g 1 3,79
C&D PATE FICAT PUI INTEGRAL 45% 115g 1 3,79
C&D PATE FICAT PUI SI CURCAN 145g 1 3,99
C&D VEGETAL CU LEURDA 180g 1 5,98
C&D CARNE PORC SUC PROPRIU 85% 300g 1 11,39
C&D CIORBA DE VACUTA 400g 1 9,19
C&D IAHNIE DE FASOLE 300g 1 4,79
C&D FASOLE CU COSTITA SI CARNACIORI 300g 1 5,98
C&D ZACUSCA DE VINETE 550g 1 11,99
C&D SALATA DE VINETE 250g 1 7,29

6.2 Valoarea totala a Cutiilor cu Delicii cadou este de 68.180 lei, TVA inclus. Persoanele nominalizate pentru primirea Cutiilor cu Delicii Cadou in cadrul Campaniei, nu au posibilitatea de a primi contravaloarea produselor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor Cutiei oferite.

6.3 In cadrul prezentei Campanii, un participant poate primi o singura Cutie cu Delicii cadou;

7. VALIDAREA PERSOANELOR NOMINALIZATE. INTRAREA IN POSESIE A CUTIILOR CADOU

7.1 Organizatorul va incepe procesul de validare a persoanelor nominalizate pentru Cutiile cu Delicii cadou, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

7.2 Persoanele nominalizate vor fi validate doar daca se respecta toate prevederile prezentului Regulament.

7.3 Constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor si mecanismului de participare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a Cutiei cu Delicii catre persoana nominalizata, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

7.4 Cutiile cu Delicii cadou vor fi expediate persoanelor nominalizate la adresele indicate de catre participanti in procesul de inscriere, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare, dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data inscrierii in campanie a participantilor, prin emiterea unei Comenzi minime de 40 Ron.

7.5 Curierul privat va incerca sa livreze Cutia cu Delicii cadou de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

7.6 In cazul in care Cutiile cu Delicii cadou sunt refuzate de catre persoanele nominalizate sau acestea nu au putut fi gasite la adresa in vederea livrarii, vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

8. TAXE SI IMPOZITE

8.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

9. LIMITAREA RASPUNDERII

9.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

9.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei participari in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

9.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • Comenzile efectuate in afara Perioadei Campaniei;
 • Comenzile efectuate pentru participarea la Campanie, dupa finalizarea stocului de Cutii cu Delicii Cadou
 • Eventualele dispute legate de contul inscris in Campanie;
 • Erorile in datele furnizate de catre Participanti, daca este cazul; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii castigatorului;
 • Imposibilitatea persoanelor desemnate de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 • Situatiile in care numarul de telefon al persoanei desemnate furnizate de participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului;
 • Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
 • Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate functiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei, cat si de a restrictiona procesarea unei inscrieri in cazul in care exista suspiciuni de frauda din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii de Instagram, utilizarea de informatii/identitati false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursa al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca prejudiciaza corecta desfasurare a actiunii promotionale.
 • Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii;
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de serviciile firmei de curierat, etc;
 • Organizatorul nu este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator. Organizatorul este responsabil doar de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigator.
 • Situatiile in care inscrierea este efectuata pe un alt site decat https://www.bacaniacudelicii.ro.
 • Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.

10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

11. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

11.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

– Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

12. LITIGII

12.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

 

ANEXA nr. 1 la Regulament

ÎMPARTE DELICII CELOR DRAGI”

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

S.C. PREFERA FOODS S.A, cu sediul in Oiejdea, DN 1 KM. 392+600, Com. Galda de Jos, Alba, inregistrata la Registrul Comerțului cu nr J01/245/2006, cod fiscal RO 18484221 (denumita in continuare “Operatorul“);

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

S.C. PREFERA FOODS S.A, cu sediul in Oiejdea, DN 1 KM. 392+600, Com. Galda de Jos, Alba,

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

2.1. Pentru participanti:

(i) nume;

(ii) prenume;

(iii) nr de telefon;

(iv) adresa de mail;

(v) adresa de livrare a comenzii;

(vi) date rezultate din vizitarea site-ului Campaniei (conform politicii de confidentialitate si a politicii de cookies disponibile pe site).

2.2. Pentru castigatori (persoanele desemnate pentru primirea Cutiei cu Delicii Cadou):

(i) nume;

(ii) prenume;

(iii) nr de telefon;

(iv) adresa de livrare a premiului;

(v) date rezultate din vizitarea site-ului Campaniei (conform politicii de confidentialitate si a politicii de cookies disponibile pe site).

 1. Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitilor in vederea:

 1. i) Organizarii si desfasurarii campaniei
 2. ii) Desemnarii si validarii castigatorilor

iii) Atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului

 1. Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in cadrul Campaniei astfel:

– Datele furnizate de Participanti sunt prelucrate in temeiul executarii unui contract reprezentat de Regulamentul Oficial al Campaniei (acceptarea termenilor si conditiilor Regulamentului echivaleaza cu executarea unui contract).

– Datele rezultate din vizitarea site-ului Campaniei sau din efectuarea altor verificari privind validarea inscrierii participantilor sunt prelucrate in temeiul interesului legitim al Organizatorului, pentru buna organizare si desfasurare a Campaniei.

– pastrarea datelor castigatorilor ulterior incheierii Campaniei si inmanarii premiilor reprezinta o prelucrare in temeiul interesului legitim al Operatorului, pentru a putea dovedi desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor, precum si in temeiul obligatiilor legale aferente legislatiei financiar-contabile ce impune pastrarea documentelor contabile pentru o anumita perioada

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite Imputernicitilor Operatorului, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

De asemenea, datele personale vor mai putea fi dezvaluite, numai in masura in care este necesar, urmatoarelor categorii de terti:

– Societati care furnizeaza produse si servicii Organizatorului sau Agentiei, cum ar fi furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica si alti furnizori de servicii externalizare, cum ar fi stocare ii afara spatiului de productie propriu si furnizori de servicii de stocare in sistem cloud;

– alte entitati, cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii;

– curieri implicati in livrarea premiilor catre castigatori.

Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale Participantilor sau Castigatorilor, in temeiul paragrafului de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste datele. Organizatorul se asigura ca orice terti, carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal, sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare si legislatia aplicabila (pentru evitarea dubiilor, acest lucru nu se poate aplica acolo unde divulgarea nu este o decizie voluntara).

Cu exceptia celor detaliate mai sus, Organizatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale prelucrate in legatura cu Campania, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care au fost atribuite premiile.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Participantii beneficiaza conform legii de urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului: in cazul prelucrarilor de date efectuate in baza consimtamantului, persoanele vizate pot retrage consimtamantul in orice moment, fara ca acest lucru sa afecteze prelucrarea anterioara;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal: persoanele vizate pot solicita informatii legate de datele personale pe care Operatorul si imputernicitii sai le detin despre acestea, inclusiv informatii legate de categoriile de date prelucrate, pentru ce sunt folosite acestea, si cui sunt divulgate aceste date, daca este cazul.

La cerere, persoanelor vizate le poate fi oferita o copie a datelor personale prelucrate in legatura cu Campania. Daca sunt solicitate mai multe copii ale datelor personale, Operatorul isi rezerva dreptul de a percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative.

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal: persoanele vizate pot obtine rectificarea datelor personale pe care le Operatorul si/sau imputernicitii acestuia le prelucreaza in legatura cu Campania. Operatorul si imputernicitii sai depun eforturi rezonabile pentru a mentine datele personale corecte, complete, actualizate si relevante, pe baza celor mai recente informatii de care dispun;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal: persoanele vizate pot solicita stergerea datelor personale prelucrate de Operator sau imputernicitii sai in legatura cu Campania. Operatorul si imputernicitii sai trebuie sa se conformeze acestei solicitari, daca:

 • datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia sa particulara;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine Operatorului;

cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:

 1. a) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
 2. b) pentru conformarea de catre Operator cu o obligatie legala;
 3. c) in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau
 4. d) pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii: persoanele vizate pot obtine restrictionarea prelucrarii datelor personale, in cazul in care:

 • contesta corectitudinea datelor personale, pentru perioada de care este nevoie pentru a verifica corectitudinea,
 • prelucrarea este nelegala si solicita restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor personale,
 • nu mai avem nevoie de datele personale dar persoana vizata le solicita pentru stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau
 • persoana vizata are obiectii legate de prelucrare, pentru perioada necesara pentru a verifica daca motivele intemeiate ale Operatorului prevaleaza.

(vi) dreptul la obiectie: persoanele vizate pot obiecta – in orice moment la prelucrarea datelor personale din motive legate de situatia acestora particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamantul persoanei vizate ci pe interesele legitime ale Operatorului sau ale unei terte parti. In acest caz, datele personale nu vor mai fi prelucrate, cu exceptia cazului in care: (i) Operatorul poate dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau (ii) sau in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Persoanele vizate, care obiecteaza la prelucrare, sunt rugate sa specifice daca doresc, de asemenea, ca datele personale sa fie sterse.

(vii) dreptul la portabilitate a datelor: persoana vizata poate solicita transferul datelor prelucrate in temeiul consimtamantul sau in executarea unui contract, catre ea insasi, sau, daca este fezabil din punct de vedere tehnic, direct catre un alt operator;

(viii) dreptul de a depune o reclamatie: persoanele vizate pot depune reclamatii la Autoritatea Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Nume: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
Telefon: +40.318.059.211

ANEXA nr. 2 la Regulament

“ÎMPARTE DELICII CELOR DRAGI”

– Informatii cu privire la perioada de desfasurare a campaniei –

 

Incetarea campaniei

In baza Art. 11.2 din prezentul Regulament, Prefera Foods SA, organizatorul Campaniei promotionale “Împarte delicii celor dragi” va anunta data de finalizare a Campaniei, respectiv 30 iulie 2020 ora 23:59.