GDPR – Băcănia cu delicii

GDPR

Politica de confidențialitate privind utilizarea datelor personale

SC Prefera Foods SA persoană juridică română, cu sediul DN 1, KM 392+600, Loc. Oiejdea, Com. Galda de Jos, Jud. Alba vă transmite această Politică de Confidențialitate pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului www.bacaniacudelicii.ro.

 1. Ce date colectăm despre dumneavoastră?
 • din informațiile pe care ni le furnizați prin completarea secțiunilor de pe site-ul nostru: Contul meu/Login.
 • prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate.

Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de domiciliu, adresa de livrare, adresa de e-mail și numărul de telefon, precum și alte informații, după caz.

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu site-ul bacaniacudelicii.ro sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al Prefera Foods, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe site-ul  nostru  numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

De fiecare dată când vizitați site-ul bacaniacudelicii.ro, colectăm automat următoarele date:

 • date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date sunt colectate și prelucrate în numele nostru, prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa Politica privind utilizarea fișierelor cookie.
 • date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include date despre URL, secvență de clicuri către, prin și de la site-ul preferafoods.ro (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat pe site.
 1. Care sunt scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal si care este temeiul juridic al prelucrării?

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

 • dacă sunteți utilizator al site-ului bacaniacudelicii.ro, Prefera Foods poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Operatorului în contextul derulării campaniilor promoționale la care decideți în mod voluntar sa luați parte (cum ar fi transmiterea premiilor), inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
 • dacă plasați o comandă pe site-ul bacaniacudelicii.ro, Prefera Foods poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Operatorului pentru onorarea și livrarea comenzii dumneavoastră și îndeplinirea, astfel, a contractului încheiat între noi, inclusiv în ce priveste derularea relației cu operatorii serviciilor de curierat, îndeplinirea obligațiilor fiscale (emiterea facturii, stocare date și arhivare), îndeplinirea obligațiilor privind plata prin intermediul cardului bancar, conform regulilor stabilite de procesatorul de plăți și de banca emitentă a cardului dumneavoastră.
 • atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (i.e. pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelei informatice), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese;
 • în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi:

 • pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră;
 • pentru a îmbunătăți site-ul bacaniacudelicii.ro, inclusiv funcționalitatea acestuia;
 • pentru administrarea site-ului bacaniacudelicii.ro;
 • pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare;
 • pentru a păstra site-ul bacaniacudelicii.ro în condiții de siguranță;

În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră (i.e. în cazuri de publicitate și marketing). În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, vă puteți retrage consimțământul, în orice moment, trimițând o solicitare la adresa de e-mail dpo@preferafoods.ro. Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

Atunci când solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile legale ce ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Nu vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, în scopuri de marketing, fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

Putem, de asemenea, să vă folosim datele cu caracter personal pentru a măsura sau a înțelege conținutul preferat legat produsele noastre; și pentru a face sugestii și recomandări dumneavoastră și altor Utilizatori ai site-ului nostru despre produse care ar putea să vă intereseze pe dumneavoastră sau pe aceștia.

 1. Cui transmitem datele cu caracter personal?

Prefera Foods nu va transmite (prin vanzare sau inchiriere) catre terte parti informatiile dvs. cu caracter personal.

În cadrul Prefera Foods, doar un număr limitat de membri ai personalului, cum ar fi cei din departamentele de Contabilitate și IT, au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal.  Membrii personalului Prefera Foods au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai pe baza instrucțiunilor comunicate de Prefera Foods, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal.  Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru. Prefera Foods nu isi asuma insa responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de erori ale softului cu care este conceput si gazduit site-ul. De asemenea nu raspundem pentru erorile in securitatea serverului care gazduieste site-ul.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, astfel:

 • Către agenții partenere de media sau de publicitate pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui; în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Prefera Foods prin intermediul site-ului;
 • Pentru livrarea comenzilor, datele sunt transmise către companiile specializate în servicii de curierat;
 • Către furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic Companiei pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;
 • Către consultanți externi (i.e. avocați, contabili, auditori), în scopuri specifice, atunci când este necesar.

Prefera Foods efecutează o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor specificate de Prefera Foods. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către Prefera Foods, cu condiția ca fiecare subcontractant să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

 1. Care este perioada de păstrare a datelor cu caracter personal?

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Politică sau pentru perioada impusă de legislația națională aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

Prefera Foods va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, respectiv până la livrarea produselor comandate de dumneavoastră în magazinul online de pe bacaniacudelicii.ro, precum și pe toată durata necesară îndeplinirii oricăror alte obligații impuse Operatorului de lege sau de autorități în legatură cu derularea campaniilor promoționale și/sau cu executarea obligațiilor aferente contractului de vânzare de produse încheiat ca urmare a plasării unei comenzi de către dumneavoastră în magazinul online disponibil pe site și, ulterior, conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Operatorului (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

 1. Stocarea datelor personale și transferul datelor personale în afara țării

Site-ul bacaniacudelicii.ro este administrat si intretinut de Prefera Foods SA și găzduit de serverele companiei, aflate pe teritoriul României.

Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând:

 • o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație;
 • o certificare „scut de confidențialitate”;
 • reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;
 • (un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE;
 • un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare; sau
 • clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.
 1. Ce drepturi aveți?

Aveți urmatoarele drepturi conform legislatiei in domeniu:

 • Dreptul de a vă confirma dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi și de a vă furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de Prefera Foods;
 • Dreptul de a solicita restricționarea datelor personale de procesare de Prefera Foods;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal de către Prefera Foods (de exemplu utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct);
 • Dreptul de a solicita portabilitatea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • Dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. De exemplu, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră.

Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră.

Pentru a vă exercita unul sau mai multe din aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail dpo@preferafoods.ro.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe serverele companiei Prefera Foods, aflate pe teritoriul României.

Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal și de a împiedica accesul neautorizat la acestea. Am intrat în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal.

Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, username, parole, etc.) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale site-ului preferafoods.ro. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși facem tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta 100% securitatea datelor dumneavoastră transmise pe site-ul nostru; orice transmisie de date personale se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

 1. Confidențialitatea datelor minorilor

Site-ul preferafoods.ro nu colectează cu bună știință date personale de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă părintele sau tutorele legal are la cunoștință faptul ca minorul aflat în custodia sa a furnizat site-ului preferafoods.ro datele sale cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat Prefera Foods, la adresa de e-mail dpo@preferafoods.ro. În cazul în care descoperim că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani a furnizat date cu caracter personal, prin intermediul site-ului preferafoods.ro, atunci vom distruge aceste informații de pe serverele noastre imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către site a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

 1. Fișierele de tip cookies

Site-ul bacaniacudelicii.ro utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă oferi o experiență mai bună atunci când navigați pe siteul nostru. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe site sau prin setările din browserul dumneavoastră. Puteți găsi mai multe informații despre fișierele de tip cookie la adresa Politica privind utilizarea fișierelor cookie.

 1. Contact

Dacă aveți întrebări sau neclarități cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, de către site-ul bacaniacudelicii.ro, sau dacă doriți să vă exercitați unul sau mai multe din drepturile ce vă revin, ne puteți contacta la adresa de e-mail dpo@preferafoods.ro.

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială atunci când ne contactați.